Sygesikringsbevis/Sundhedskort

Sundhedskortet (tidligere sygesikringsbeviset) er dit personlige “adgangskort” til gratis, offentlige sygesikringsydelser. Det er derfor et vigtigt dokument, der skal medbringes ved alle besøg hos læge, speciallæge, tandlæge, fysioterapeut, fodterapeut, kiropraktor, psykolog, apotek, sygehus og kommunen.

Registrering
Når du ankommer til klinikken, skal Sundhedskortet registreres ved at køre kortet gennem kortlæseren ved indgangen –

Det har 2 funktioner

1. Det bliver registreret i vores EDB system, at du er ankommet – vi kan da se, at du er klar til at blive kaldt ind.

2. Når kortet registreres, kan sygesikringen se, at du har været her. Det bruges til kontrol af lægehuset.

Sundhedskortet (det gule kort) og EU-sygesikringskortet (det blå kort)
Det gule Sundhedskort kan kun bruges i Danmark. (EU-sygesikringskortet (det blå kort), kan IKKE bruges i Danmark).

Ved rejser indenfor EU skal du bruge EU-sygesikringskortet (det blå kort) eller en privat rejseforsikring – (husk i god tid inden din rejser at tjekke, at det blå kort er gyldigt i hele rejseperioden).

Det gule Sundhedskort og EU-sygesikringskortet (det blå kort) kan ikke bruges uden for Europa – du skal have en privat forsikring.

Bemærk, at der gælder særlige regler for dækning af kroniske sygdomme, fx. ved forhøjet blodtryk. Hvis du er i tvivl, om du er dækket med det gule Sundhedskort, kan du spørge hos SOS International A/S, som administrerer den offentlige rejsesygesikring.