Kørekort

Ved erhvervelse eller fornyelse af kørekortet kræves en helbredsattest.  Attesten og den tilhørende undersøgelse betales ikke at Sygesikringen, og vi opkræver derfor et honorar på 450 kr.  Der kan betales med Dankort (ikke Mastercard), Mobilepay eller kontant.

Du skal medbringe et nyt, vellignende pasfoto.

Hvis du bruger briller eller kontaktlinser ved bilkørsel, skal disse medbringes. Politiet forlanger synstest både med og uden brille/linser, så evt. linser skal kunne fjernes og evt. isættes igen.

Du bedes møde 10 min. før tiden og henvende dig hos sekretæren , idet attestens side 1 skal udfyldes inden konsultationen.

Nye regler 1. marts 2015:

For de fleste ældre gælder, at deres kørekort fortsat skal fornys, når de bliver 70 år. Der ændres altså ikke ved den udløbsdato, der i dag allerede står på kørekortet. Du skal derfor fortsat forny dit kørekort, når det udløber.

Det nye er, at fornyelsen frem din 75 års fødselsdag foregår på Borgerservice, og at der som udgangspunkt ikke skal afleveres en lægeerklæring ved denne fornyelse.

Når du er mellem 75 og 80 år kan kørekortet fornys med en lægeattest og med en gyldighedsperiode på 2 år ad gangen.

Fra du er 81 år kan kørekortet fornys med lægeattest og med en gyldighedsperiode på 1 år ad gangen.

 

Du skal efterfølgende aflevere attesten i kommunens Borgerservice. Her vil du få udstedt et midlertidigt kørekort til brug, indtil du modtager det endelige kørekort med posten.

Har du en eller flere kroniske sygdomme, kan sagsbehandlingen hos politiet og embedslægen betyde, at du først modtager dit endelige kørekort efter 4-8 uger.