Information om vanedannende medicin og retningslinjer for fornyelse af recept.

 

Vanedannende medicin

Forbruget af vanedannende medicin (sovemedicin, beroligende medicin og morfinpræparater) er for højt i Danmark. Sundhedsstyrelsen har fokus på området og anbefaler:

Sovemedicin bør kun bruges 1-2 uger.

Beroligende medicin kun i 4 uger.

Stærk smertestillende medicin i en så kort periode som muligt.

Årsagen er, at virkningen aftager efter kort tids brug. Herefter er der kun bivirkningerne tilbage – svimmelhed, døsighed, konfusion, faldtendens, hukommelses- og koncentrationsbesvær. Medicinen er vanedannende, kroppen bliver afhængig af den. Man får trang til stoffet. Efter relativt kort tids forbrug, vil et brat ophør med medicinen give abstinenser (uro, angst, søvnløshed mm).

 

Receptfornyelse på sovemedicin, beroligende samt stærk, smertestillende medicin 

Recepter på medicinen kan kun laves/fornys ved personligt fremmøde i klinikken, og der skal bestilles tid til alle receptbestillinger/-fornyelser.

To gange årligt skal der bestilles tid hos lægen, hvor der lægges en behandlingsplan for den vanedannende medicin.

Når der med lægen laves en behandlingsplan, kan fremtidigt behov drøftes og evt. langsom aftrapning planlægges.

Andre læger eller lægevagten må ikke forny disse typer af recepter, så hold øje med lukkedage/ferielukning i klinikken.