Hvad er en uddannelseslæge

Hvad er en uddannelseslæge?

Klinikken her er uddannelsespraksis for læger

23

En uddannelseslæge har overstået den lægelige embedseksamen på universitetet. Efter universitetsuddannelsen skal lægen gennemgå et klinisk videreuddannelses forløb. Nogle læger vælger en videreuddannelse inden for hospitalssektoren, andre vælger at blive alment praktiserende læger, og atter andre vælger helt andre veje. De læger, du vil møde her i  klinikken vil have mere eller mindre klinisk erfaring — alt efter, hvor langt de er nået i deres videre færden som læger.

2232

Basislæge

Alle læger skal efter endt universitetsuddannelse gennemgå et basisforløb på i alt 12 måneder med to ansættelser á 6 måneder inden for hospitalssektoren eller 6 måneder på hospital + 6 måneder i almen praksis. Vores klinik er uddannelsespraksis for læger.

Speciallægeuddannelsen i almen medicin

Efter fuldført basisuddannelse har lægen opnået ret til selvstændigt virke som læge. Herefter vil lægen søge uddannelsesstilling for at videreuddanne sig inden for et specifikt speciale . Speciallægeuddannelsen i almen medicin er 5-årig.

Introduktionsstilling
Er en 6 måneders ansættelse i en godkendt praksis.
Hoveduddannelsen
Består af 4½ års ansættelser og ledsagende teoretisk uddannelse som tilsammen skal sikre, at målbeskrivelsens kompetencer opfyldes, således at man efterfølgende kan nedsætte sig som alment praktiserende læge. Disse kompetencer skal erhverves via ansættelser i/ved: Almen praksis – Kliniske sygehusafdelinger – Evt. ved fokuserede almenmedicinske ophold.